មនោ

  • Mononucleosis(Mono)Rapid Test

    Mononucleosis (ម៉ូណូ) ការធ្វើតេស្តរហ័ស

    ការធ្វើតេស្តរហ័សសម្រាប់ mononucleosis ប្រើគោលការណ៍នៃប្រតិកម្មអង់ទីករ - អង់ទីហ្សែនជាក់លាក់ខ្ពស់។វាងាយស្រួលប្រើ មិនទាមទារឧបករណ៍ ឬការធ្វើតេស្តបន្ថែម។ការគ្របដណ្តប់គំរូដ៏ទូលំទូលាយ ឈាមទាំងមូល សេរ៉ូម និងសំណាកប្លាស្មាអាចត្រូវបានធ្វើតេស្ត។ការរកឃើញគុណភាពដោយផ្ទាល់ និងរហ័ស លទ្ធផលក្នុងរយៈពេល 5 នាទី ស្ថេរភាពល្អ អាចរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 24 ខែ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ភាពត្រឹមត្រូវ និងជាក់លាក់។